Dự án gia cố mái Taluy thuộc Trung đoàn 20/ Sư đoàn 330/ Quân khu 9

CÔNG NGHỆ GIA CỐ MÁI TALUY THUỘC TRUNG ĐOÀN 20/SƯ ĐOÀN 330/QUÂN KHU 9 

1. Hiện trạng dự án

Sư đoàn bộ binh 330 là một sư đoàn chủ lực của Quân đội nhân dân Việt Nam, thuộc biên chế của Quân khu 9. Sư đoàn được thành lập ngày 21 tháng 9 năm 1976 nhằm đáp ứng yêu cầu phòng thủ biên giới Tây Nam. Trong biên chế của quân khu 9, sư đoàn 330 có chức năng là sư đoàn chiến thuật, chiến đấu trên mọi hướng của chiến trường, giải quyết những nhiệm vụ chiến đấu theo yêu cầu chiến dịch của quân khu.... Trong khuôn viên doanh trại có nhiều mái taluy cần được gia cố bảo vệ chống xói lở.

2. Giải pháp Neoweb

Sau khi xem xét rất nhiều các yếu tố và nhiều lần bảo vệ phương án trước Chủ Đầu Tư, giải pháp sử dụng công nghệ neoweb được lựa chọn với các tiêu chí thi công nhanh chóng, đơn giản, vật liệu thân thiện với môi trường và người sử dụng.

Kết cấu neoweb từ trên xuống dưới như sau:

+ Neoweb 356-150 loại B, kích thước ô ngăn là 22.4x26cm, chiều cao vách ngăn là 15cm.

+ Chèn đất màu trồng cỏ dày 17cm

3. Kết quả đạt được

+ Giảm 20-30% thời gian thi công so với các giải pháp thông thường

+ Công nghệ thi công đơn giản, sử dụng nhân lực tại địa phương.

+ Tạo ra mái dốc xanh thân thiện với môi trường, qua thời gian sẽ kết hợp cùng hệ thống cây cỏ tạo nên lớp áo phủ bề mặt chống xói lở.