VĂN BẢN PHÁP LÝ

Trên thế giới, TL-2000 đã được cấp nhiều bằng sáng chế tại Israel, Mỹ, Liên Minh Châu Âu, Nhật Bản và một số nước khác.

Tại Việt Nam, vật liệu bê tông nhựa siêu mịn TL-2000 được áp dụng theo TCVN 10545 : 2014 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 98/SC 2  “Gia cố nền đất yếu” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.Chi tiết Tiêu chuẩn Việt Nam 10545:2014 tại đây

Định mức cơ sở cho công tác thi công và nghiệm thu sử dụng vật liệu bê tông nhựa siêu mịn TL-2000. Chi tiết tại đây