Công nghệ Neoweb/ Neoloy gia cố nền, móng đường

I.   Công nghệ Neoweb/ Neoloy gia cố móng đường giao thông

1.1. Các trường hợp áp dụng neoweb/ Neoloy trong gia cố đường Giao thông

 

1.2. Những ưu điểm của công nghệ neoweb Neoloy trong ứng dụng

  •   Về mặt kỹ thuật:

+ Hệ thống Ô ngăn hình mạng neoweb Neoloy giúp chống lại nở hông của vật liệu hạt rời, làm tăng mô đun đàn hồi của kết cấu áo đường.

                   

+ Kết cấu neoweb Neoloy có khả năng chịu lún tốn, rất thích hợp với những tuyến đường đi qua nền đất yếu.

             

+ Kết cấu neoweb Neoloy giúp giảm chiều dày kết cấu áo đường, phân bố tải trọng bánh xe rộng hơn, giảm chiều sâu lún cục bộ.

                 

  •      Về mặt thi công:

    

    

  •      Về mặt kinh tế:

  •    Về mặt môi trường: Tận dụng vật liệu chèn lấp tại chỗ giúp giảm khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển, thi công.

1.3. Những dự án đã áp dụng công nghệ neoweb Neoloy trong đường giao thông tại Việt Nam


Đường GTNT Phú Thọ (2010)


Đường GTNT Hòa Bình (2014)

Gia cố mặt đường Long An (2015)

Gia cố mặt đường tại Đồng Nai (2014)

1.4. Những dự án đã áp dụng công nghệ neoweb Neoloy trong đường giao thông trên Thế giới


                           Ba Lan


                           Ba Lan


                      Scotland


                            Israel

1.5 Catologue giới thiệu công nghệ neoweb Neoloy áp dụng cho các công trình giao thông, download tại đây