Dự án Kênh Phả Lại Hải Dương Giai đoạn 2-2017

Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoloy được nhập khẩu trực tiếp từ Israel đã có tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10544:2014 Ô ngăn hình mạng trong xây dựng hạ tầng công trình-Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu và Định mức BXD dự toán theo quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/04/3017.
- Mái kênh hiện tại chỉ là mái kênh đắp đất bình thường với lòng kênh bé và ngày càng bị thu hẹp lại do xói lở bề mặt mái kênh.
- Do đó, kênh cần được mở rộng để đảm bảo nhu cầu nước tưới và kiên cố hóa bề mặt bằng bê tông.
- Tuy nhiên cần có biện pháp thi công nhanh để đảm bảo thời gian nước về kịp đổ ải để phục vụ vụ đông xuân nhưng vẫn
đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật.
3.Thông tin giải pháp Neoloy
- Dùng loại Neoloy PRS 356-50.
- Chèn lấp bằng BTXM M200.
4.Lợi ích của giải pháp Neoloy
- Kinh tế : Chi phí hiệu quả.
- Kỹ thuật: Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoloy tạo thành hệ thống 3D linh hoạt có khả năng chịu được động đất.
- Thi công: Nhanh chóng, dễ dàng, tận dụng nhân lực địa phương, giảm yêu cầu thiết bị, giao thông tại công trường.
- Tuổi thọ: Tuổi thọ cao, bền vững với môi trường.

Ảnh công trình sau khi hoàn thành:

  

  

  

  

  

 

Video: