Công nghệ Neoweb/ Neoloy gia cố Kênh mương, Hồ chứa nước

IV.     CÔNG NGHỆ NEOWEB/ NEOLOY TRONG GIA CỐ MÁI KÊNH, MÁI ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

4.1. Những áp dụng cơ bản

4.2. Ưu điểm công nghệ Neoweb/ Neoloy trong gia cố mái Kênh, mái Đập, Hồ chứa nước

Gia cố mái Kênh, mái Đập, Hồ chứa nước là 1 trong những ứng dụng chủ đạo của công nghệ Ô ngăn hình mạng Neoweb/ Neoloy. Với những ưu điểm vượt trội về cả mặt kỹ thuật và hiệu quả kinh tế:

  • Về mặt kỹ thuật:

  • Về mặt thi công:

  • Về mặt kinh tế:

  • Về mặt môi trường:Giảm chiều dày bê tông, giảm khối lượng cát đá sỏi, có lợi cho môi trường.

4.3. Những dự án đã áp dụng Neoweb/ Neoloy trong gia cố mái Kênh, Hồ chứa nước tại Việt Nam

   Kênh Bản Nguyên – Phú Thọ (2011)

   Kênh Phú Ninh – Quảng Nam (2015)

      Kênh Phả Lại – Hải Dương (2015)

      Hồ Tân Dân – Tuyên Quang (2016)

4.4. Những dự án đã áp dụng Neoweb/ Neoloy trong gia cố mái Kênh, Hồ chứa nước trên Thế giới

                   Palmaret, Spain

         Rio Cervol, Valencia, Spain

               Los Barrious, Spain

                     Netanya, Israel

4.5 Catologue giới thiệu công nghệ Neoweb/ Neoloy áp dụng cho gia cố bảo vệ mái kênh, mái đập và mái hồ chứa nước, download tại đây

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu