NEOWEB GIA CỐ MÁI HẠ LƯU - HỒ CHỨA NƯỚC HOÀNG ÂN - GIA LAI

Hồ chứa nước Hoàng Ân được đầu tư xây dựng trước năm 1976 và được nâng cấp, sửa chữa vào năm 2011. Công trình hồ chứa nước Hoàng Ân nằm trong Dự án Sửa chữa nâng cấp hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Pai và hồ chứa nước Hoàng Ân thuộc huyện Chư Prông được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 24/3/2021 với tổng mức đầu tư xây dựng là 60 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020. Dự án được triển khai nhằm đảm bảo an toàn công trình hồ chứa Hoàng Ân

 

1. Tên công trìnhDỰ ÁN SỬA CHỮA NÂNG CẤP HỆ THỐNG THỦY LỢI HỒ CHỨA NƯỚC HOÀNG ÂN PLEI PAI VÀ HỒ CHỨA NƯỚC HOÀNG ÂN

2. Đơn vị thi côngCông ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn  

3. Đơn vị cung cấp và chuyên giao công nghệ: Công ty cổ phần JIVC

4. Nội dung giải pháp neoweb gia cố mái

Kết cấu neoweb phần đổ bê tông phần đỉnh cơ từ trên xuống dưới như sau:     

+ Neoweb 445-100 loại B, chèn BTXM dày 15cm.     

+ Bóc phong hóa, đào dật cấp và đắp đất đầm chặt K95

Kết cấu neoweb phần chèn đất trồng cỏ trên mái từ trên xuống dưới như sau:     

+ Neoweb 445-100 loại B, chèn đất dày 12cm, trồng cỏ.     

+ Bóc phong hóa, đào dật cấp và đắp đất đầm chặt K95

5.Ưu điểm của giải pháp neoweb

+ Tạo ra kết cấu bền vững, ổn định theo thời gian.

+ Tạo ra kết cấu xanh, thân thiện với môi trường.

+ Thi công nhanh, giảm 50% thời gian thi công.

+ Công nghệ thi công đơn giản, sử dụng nhân lực tại địa phương.