CÔNG TRÌNH KÈ CHỐNG SẠT LỞ BẢO VỆ DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 860/ LỮ ĐOÀN 950, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

CÔNG TRÌNH KÈ CHỐNG SẠT LỞ BẢO VỆ DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 860/ LỮ ĐOÀN 950, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

CÔNG NGHỆ GIA CỐ MÁI TALUY CÔNG TRÌNH KÈ CHỐNG SẠT LỞ BẢO VỆ DOANH TRẠI TIỂU ĐOÀN 860/ LỮ ĐOÀN 950, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG ĐỊA ĐIỂM: HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG

1. Hiện trạng dự án

Tiểu đoàn 860 – Lữ đoàn 950 đóng quân tại Huyện Đảo Phú Quốc tỉnh Kiên Giang, được giao nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ huyện đảo... Trong khuôn viên doanh trại có nhiều mái taluy cần được gia cố bảo vệ chống xói lở.

2. Giải pháp Neoweb

Sau khi xem xét rất nhiều các yếu tố và nhiều lần bảo vệ phương án trước Chủ Đầu Tư, giải pháp sử dụng công nghệ neoweb được lựa chọn với các tiêu chí thi công nhanh chóng, đơn giản, vật liệu thân thiện với môi trường và người sử dụng.

Kết cấu neoweb từ trên xuống dưới như sau:

+ Neoweb 356-75 loại B, kích thước ô ngăn là 22.4x26cm, chiều cao vách ngăn là 7.5cm.

+ Chèn BTXM M200 dày 12cm

+ Vải địa kỹ thuật lót đáy bê tông

3. Kết quả đạt được

+ Giảm 20-30% thời gian thi công so với các giải pháp đổ bê tông tại chỗ.

+ Công nghệ thi công đơn giản, sử dụng nhân lực tại địa phương.

+ Giảm được tổng mức đầu tư so với giải pháp đổ bê tông cốt thép tại chỗ.

+ Tiết kiệm vật liệu sử dụng.

+ Tạo ra kết cấu bền vững, ổn định theo thời gian.