Dự án neoweb - Kênh Hà Bình - Hà Trung - Thanh Hóa

Công nghệ neoweb lần đầu tiên được áp dung cho hạng mục gia cố mái Kênh phục vụ cho công tác tưới, tiêu nước mùa lũ tại địa bàn xã Hà Bình, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Giải pháp công nghệ neoweb được lựa chọn sau khi đảm bảo được các yếu tố rút ngắn thời gian thi công để đảm bảo điều kiện tiêu thoát nước khi mùa gặt sắp đến, kết cấu nhẹ, ổn định trong thời gian dài.

 Thông tin chung về công trình

Công trình mương tiêu thoát nước Đông Nhù thuộc Xã Hà Bình – Huyện Hà Trung là công trình quan trọng đảm bảo việc tiêu và thoát nước cho diện tích lớn đất nông nghiệp thuộc xã Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa. Tổng chiều dài tuyến kênh là 535m.

 

Phương án thông thường

Theo thiết kế cũ giải pháp sử dụng là đổ bê tông bằng phương án đổ bê tông cốt thép tại chỗ. Giải pháp này tồn tại nhiều nhược điểm như: Thời gian thi công lâu, khó kiểm soát được chất lượng cũng như số lượng khối bê tông đổ, phải sử dụng hệ thống ván khuôn.

Phương án áp dụng công nghệ neoweb

Kết cấu neoweb từ trên xuống dưới như sau:

+     Neoweb 356-50 loại A, kích thước ô ngăn là 22,4x26cm, chiều cao vách ngăn là 5cm, chèn bê tông M200 đá 1x2 chiều dày 8cm.

+     Vải địa kỹ thuật rải trên nền đất đắp cải tạo trên hiện trạng mương cũ.

+     Hệ thống ống hạ áp được bố trí ở mái kênh với mật độ 5m/ 1 ống và được đặt giữa mái.

Ưu điểm của giải pháp neoweb

+     Giảm 20-30% thời gian thi công so với các giải pháp đổ bê tông tại chỗ.

+     Công nghệ thi công đơn giản, sử dụng nhân lực tại địa phương.

+     Giảm được tổng mức đầu tư so với giải pháp đổ bê tông cốt thép tại chỗ.

+     Tiết kiệm vật liệu sử dụng.

+     Tạo ra kết cấu bền vững, ổn định theo thời gian.