Dự án Đê Tả Cà Lồ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

DỰ ÁN ĐÊ CÀ LỒ-SÓC SƠN-HÀ NỘI-11/2016
1. Công trình : Xử lý cấp bách sạt trượt mái đê thượng lưu khu vực từ Km17+050 đến Km17+100 đê tả Cà Lồ và khu vực Km25+700 đê Hữu Cầu Huyện Sóc Sơn-Thành Phố Hà Nội 
2.Thách thức của dự án
- Mái đê đã có dấu hiệu sạt trượt. Yêu cầu cấp bách xử lý, gia cố mái đê để chống bão.
- Cần có biện pháp thi công nhanh, đáp ứng được yêu cầu kĩ thuật.
3.Thông tin giải pháp neoweb Neoloy
- Dùng loại neoweb Neoloy 660-120.
- Chèn lấp bằng đất trồng cỏ tạo cảnh quan.
4.Lợi ích của giải pháp neoweb Neoloy
- Kinh tế : Chi phí hiệu quả.
- Kỹ thuật: Hệ thống ô ngăn hình mạng neoweb Neoloy tạo thành hệ thống 3D linh hoạt có khả năng chịu được động đất.
- Thi công: Nhanh chóng, dễ dàng, tận dụng nhân lực địa phương, giảm yêu cầu thiết bị, giao thông tại công trường.
- Tuổi thọ: Tuổi thọ cao, bền vững với môi trường.
5. Video clip thi công dự án