Dư án Đường Giao thông nông thôn-Xã Yên Mông- Hòa Bình

Ứng dụng Neoloy trong gia cố đường giao thông nông thôn. 05/2015

Tên dự án: Ứng dụng Neoloy làm đường giao thông nông thôn

Địa điểm: Xóm Bắc Yên - Xã Yên Mông - TP Hòa Bình

Đơn vị thực hiện: Trung Tâm Thủy Lợi Miền Núi Phía Bắc 

Đơn vị cung cấp Neoloy: Công ty cổ phần JIVC

Thông tin dự án: Ứng dụng thí điểm giải pháp Neoloy trong gia cố đường sử dụng Neoloy 356-50 đổ BT M200 dày 7cm.

 Sau khi đưa vào áp dụng đường khai thác tốt, đảm bảo chịu lực, giúp bà con vùng cao đi lại thuận tiện, phát triển an sinh xã hội.

Sự thành công của dự án có đóng góp không nhỏ của Cán bộ đoàn

thanh niên TP, cùng với sự nhiệt tình của bà con trong xóm.

 Hình ảnh được ghi lại trong quá trình thi công.