4. Bộ máy Lãnh đạo

4. Bộ máy Lãnh đạo
- Mr. Phạm Thành Công - Chủ tịch HĐQT
- Mr. Rafi Kaufman - Phó Chủ tịch HĐQT
- Mr. Nguyễn Hồng Sơn - Tổng Giám đốc
- Mr. Trương Đăng Toàn - Giám đốc Công nghệ & Dự án
- Mr. Nguyễn Văn Trường - Phó Phòng Kỹ Thuật & Dự án.
- Ms. Trương Thị Huyền - Phụ trách P. Kế toán
- Mr. Đào Văn Tiến - Phụ trách Công nghệ Neoloy
- Mr. Vũ Văn Trọng - Phụ trách Thi công
- Ms. Phạm Thùy Linh - Phụ trách Marketing