Công nghệ neoweb/ Neoloy xây dựng tường chắn

II.   ỨNG DỤNG Neoweb/ Neoloy TRONG XÂY DỰNG TƯỜNG CHẮN ĐẤT.

2.1. Những áp dụng cơ bản về ứng dụng Neoweb/ Neoloy trong gia

2.2. Những ưu điểm của công nghệ Neoweb/ Neoloy trong ứng dụng tường chắn

  • Về mặt kỹ thuật

  • Về mặt thi công

  • Về mặt kinh tế: Đảm bảo giảm ≥ 10% so với các giải pháp thông thường.
  • Về mặt môi trường: Tạo mái dốc XANH, thân thiện với môi trường, phù hợp với cảnh quan xung quanh

                 

2.3. Những dự án đã áp dụng công nghệ Neoweb/ Neoloy trong Xây dựng tường chắn tại Việt Nam


Dự án Xây dựng tường chắn Khu Resort – Spa Terracotta Bốn Mùa tại Đà Lạt (2011):


Dự án Xây dựng Trung Tâm Ngiên Cứu Kỹ thuật Hạt nhân tại Đà Lạt (2013)

2.4. Những dự án đã áp dụng công nghệ  Neoweb/ Neoloy trong Xây dựng tường chắn trên thế giới

                    Liên Bang Nga

                    Liên Bang Nga


                                         Anh

                          Israel

 2.5. Catologue giới thiệu công nghệ Neoweb/ Neoloy xây dựng tường chắn đất, download tại đây

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu