Dự án mái dốc Tapao Bình Thuận

Tapao Bình Thuận
- Xây dựng tường chắn Neoloy 660-200 gia cố chân taluy
- Phía bên trên gia cố neoloy 445-100 ốp mái, chèn đất trồng cỏ dày 12cm để chống xói và đảm bảo mái dốc ổn định.
3.Đánh giá về công trình
-Công trình đã hoàn thành và đi vào bàn giao cho đơn vị thụ hưởng.
- Công trình đã thi công nhanh và đảm bảo chất lượng.
- Hiện công trình đã được 5 năm đưa vào sử dụng và đang được khai thác rất tốt.