Dự án Neoloy bảo vệ mái dốc TaPao, Bình Thuận

DỰ ÁN TƯỜNG CHẮN NEOLOY KẾT HỢP GIA CỐ MÁI - TRUNG TÂM THÁNH MẪU TAPAO

Dự án: Gia cố bảo vệ mái dốc Quảng Trường- Trung tâm Thánh Mẫu Tapao

Công Trình: Xây dựng tường chắn đất và bảo vệ mái dốc bằng hệ thống ô ngăn hình mạng Neoloy

Địa Điểm thực hiện: Tapao- Đồng Kho- Tánh Linh- Bình Thuận

Giải pháp Neoloy:

1. Phần Tường chắn: Thiết kế tường chắn trọng lực bằng Neoloy cao H=6m

- Bao gồm 30 lớp Neoloy xếp chồng lên nhau, chiều cao mỗi lớp là 20cm.

- Mỗi lớp Neoloy được chèn lấp bằng vật liệu đất địa phương rồi lu nèn chặt .

- Độ dốc mặt trước tường là 4:1

2. Phần mái dốc: Gia cố bằng Neoloy 445-150

- Neoloy 445-150, có kích thước ô tiêu chuẩn 340x290mm, cao 150mm.

- Neoloy được căng trải trên toàn bộ bề mặt mái sau đó chèn lấp đất trồng cỏ tạo cảnh quan

3. Ưu điểm của giải pháp.

- Neoloy được nhập trực tiếp bên Israel đảm bảo tiêu chuẩn TCVN 10544-2014, có độ bền cao.

- Giải pháp Neoloy giúp tận dụng được vật liệu, nhân công địa phương.

- Giảm chi phí thi công đến 20%

- Thời gian thi công nhanh 50% so với phương án kè đá.

- Giải pháp thân thiện, tạo cảnh quan xanh, không gấy ô nhiễm môi trường