Dự án Neoloy gia cố Kênh Phú Ninh tại Quảng Nam

1.Thông tin dự án - Tên dự án : Dự án gia cố Kênh Chính Bắc, thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam - WB7.
1.Thông tin dự án
- Tên dự án : Dự án gia cố Kênh Chính Bắc, thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Nam - WB7.
- Địa điểm : Xã Duy Trung, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
2.Thách thức của dự án
- Mái kênh hiện tại là mái kênh đất rất dễ sạt lở khi nước kênh đầy vào mùa lũ.
- Cần thi công nhanh để kịp thời gian đóng nước cho vụ mùa sắp tới.
3.Thông tin giải pháp Neoloy
- Dùng loại Neoloy 356-50.
- Chèn lấp bằng BTXM M200.
4.Lợi ích của giải pháp Neoloy
- Kinh tế : Chi phí hiệu quả.
- Kỹ thuật: Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoloy tạo thành hệ thống 3D linh hoạt có khả năng chịu được động đất.
- Thi công: Nhanh chóng, dễ dàng, tận dụng nhân lực địa phương, giảm yêu cầu thiết bị, giao thông tại công trường.
- Tuổi thọ: Tuổi thọ cao, bền vững với môi trường.
Clip thi trong quá trình thi công