Dự án neoweb xử lý ô nhiễm Dioxin - Sân Bay Biên Hòa - Đồng Nai (Giai Đoạn 3)

Dự án xử lý ô nhiễm Dioxin sân bay Biên Hòa - Đồng Nai được thi công từ năm 2020, Neoweb được áp dụng thay thế cho giải pháp bê tông cốt thép đổ tại chỗ với nhiều ưu điểm vượt trội: Tốc độ thi công nhanh, khả năng kiểm soát chiều dày lớp bê tông tốt, vật liệu thân thiện với môi trường và người sử dụng.

Dưới đây là một số hình ảnh cập nhật thi công giai đoạn 3 của Dự án:

Du_an_DIoxin_-_Giai_doan_3-_11

Du_an_DIoxin_-_Giai_doan_3_2 Du_an_DIoxin_-_Giai_doan_3_6 Du_an_DIoxin_-_Giai_doan_3_7 Du_an_DIoxin_-_Giai_doan_3-_11 Du_an_DIoxin_-_Giai_doan_3_8 Du_an_DIoxin_-_Giai_doan_3-_12