Dự án Neoloy gia cố - Kênh Bản Nguyên Phú Thọ

DỰ ÁN KÊNH BẢN NGUYÊN-PHÚ THỌ

Tên dự án: Dự án phối hợp đề tài nghiên cứu Đề tài " Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ vật liệu mới Neoloy gia cố kênh và đường giao thông nông thôn trên nền đất yếu"

Tổ chức thực hiện: Viện nước, tưới tiêu và môi trường - Viện khoa học thủy lợi Việt Nam.

Địa điểm thực hiện: Kênh Bản Nguyên - Phú Thọ

Năm thực hiện: 2011.

Thông số mái Kênh.

- Độ dốc mái m=1:1.25.

- Chiều cao kênh: H=2.5-3m.

1/Giải pháp Neoloy

- Sử dụng Neoloy 356-50, kích thước ô 224mmx260mm chèn BTXM M200 cao 75mm.

- Gia cố toàn bộ mái và đáy kênh.

2/ Ưu điểm của giải pháp.

- Thời gian thi công nhanh hơn 30% so với phương pháp đổ bê tông truyền thống.

- Giảm được 30-40% chiều dày kết cấu.

- Thi công đơn giản, tận dụng được nhân lực địa phương