Dự án Neoloy gia cố mái đê Hữu Đào - Nam Định

Gia cố Neoloy mái đê Hữu Đào: K0+000-:-K0+246 (Thuộc dự án duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2014 tỉnh Nam Định).

 Địa điểm : Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.              

 Đơn vị thi công: Công ty CP JIVC.

1.Thách thức của dự án

   Đoạn đê thi công nằm trong khu vực dân cư đông nên cần giải pháp thi công nhanh chóng và giải pháp xanh, thân thiện với cảnh quan khu dân sinh.

2.Thông tin giải pháp Neoloy

   Gia cố Neoloy 450-100 ốp mái với độ dốc mái 1:2 để chống xói, đảm bảo mái dốc ổn định và tạo cảnh quan

   Phía dưới lót vải địa kỹ thuật không dệt chống mất vật liệu.

3.Lợi ích của giải pháp Neoloy

   Kinh tế : Chi phí hiệu quả.

   Kỹ thuật: Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoloy tạo thành hệ thống 3D linh hoạt có khả năng chịu được động đất.

   Thi công: Nhanh chóng, dễ dàng, tận dụng nhân lực địa phương, giảm yêu cầu thiết bị, giao thông tại công trường.

   Tuổi thọ: Tuổi thọ cao, bền vững với môi trường.

4.Kết luận:

   Công trình thi công với tiến độ nhanh và chất lượng đảm bảo.

   Sau khi hoàn thành giải pháp Neoloy sẽ mang lại một mái dốc ổn định và “XANH” thân thiện với môi trường. 

5.Hình ảnh thi công dự án.