DỰ ÁN NEOWEB NEOLOY GIA CỐ MÁI ĐÊ HỮU CẦU-SÓC SƠN-HÀ NỘI

Xử lý cấp bách trượt sạt mái đê thượng lưu khu vực từ Km17+050 đến Km 17+100 đê Tả Cà Lồ và khu vực Km25+700 đê Hữu Cầu,Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội .Địa điểm thực hiện: Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

 1.Thông tin dự án.

- Tên Dự án: Dự án xử lý cấp bách trượt sạt mái đê thượng lưu khu vực từ Km17+050 đến Km 17+100 đê Tả Cà Lồ và khu vực Km25+700 đê Hữu Cầu,Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

- Địa điểm thực hiện: Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

- Năm thực hiện: Tháng 11/2016

       + Nhà thầu: Công ty TNHH Hiếu Nam.

2. Giải pháp áp dụng.

    -  Sử dụng neoweb Neoloy 660-120, kích thước ô ngăn 420x500mm, mối nối hàn 660mm, chiều cao 120mm, để gia cố cho toàn bộ mái đê và chèn đất trồng cỏ dày 14cm.

    - Bố trí rãnh thu nước bằng đá hộc xây.

3.Lợi ích của giải pháp neoweb Neoloy

   Kinh tế : Chi phí hiệu quả.

   Kỹ thuật: Hệ thống ô ngăn hình mạng neoweb Neoloy tạo thành hệ thống 3D linh hoạt có khả năng chịu được động đất.

   Thi công: Nhanh chóng, dễ dàng, tận dụng nhân lực địa phương, giảm yêu cầu thiết bị, giao thông tại công trường.

   Tuổi thọ: Tuổi thọ cao, bền vững với môi trường.

4.Kết luận:

   Công trình thi công với tiến độ nhanh và chất lượng đảm bảo.

   Sau khi hoàn thành giải pháp neoweb Neoloy sẽ mang lại một mái dốc ổn định và “XANH” thân thiện với môi trường.