Neoweb gia cố mái Taluy - Hồ chứa nước Lanh ra - Ninh Thuận

Neoloy gia cố vai đập chính, đập phụ

Sử dụng loại neoweb Neoloy 660-100 cao 10cm, liên kết với rãnh thoát nước mặt mái bằng vít nở, cùng cọc neo gia cố bề mặt vai đập, sau đó chèn đất trồng cỏ. neoweb Neoloy được tạo ra từ vật liệu Nano Polymeric Alloy (neoweb Neoloy) có đặc tính kháng cắt, kháng từ biến, khả năng chịu kéo cao và không bị thoái hóa trong môi trường hóa tính cao. Hệ thống ô ngăn hình mạng neoweb Neoloy đã có TCVN 10544-2014 và định mức BXD

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Đon vị thi công:

   + Công ty TNHH HUY AN

   + Công ty TNHH CHÂU AN

2. Nhà thầu cung cấpCÔNG TY CỔ PHẦN JIVC

3. Địa điểm xây dựng: Hồ chứa nước Lanh Ra - Xã Phước Vinh - Huyện Ninh Phước

4. Thời gian xây dựng: 10/2019

5. Biện pháp sửa chữa.

+ Sử lý các hố sói phía chân đập và trên mái đập: Đầm chặt K95

+ Sử dụng neoweb Neoloy 660-100 gia cố toàn bộ bề mặt mái đập chính và đập phụ. neoweb Neoloy được liên kết với các rãnh thoát nước dọc mái bằng vít nở, và hệ thống cọc neo fi12, L=50cm, được sơn chống rỉ toàn bộ

+Tổng khối lượng neoweb Neoloy áp dụng là: Khoảng 50 000 m2 tường.

+Loại vật liệu neoweb Neoloy sử dụng trong dự án này là: neoweb Neoloy 660-100, kích thước ô ngăn: 420x500mm; Chiều cao ô ngăn: 100mm; Khoảng cách mối hàn: 660mm.