Neoweb/Neoloy Gia cố Kênh Chính Tây - Iamor - Gói thầu 09XL

GÓI THẦU 09-XL: Kênh và CTTK Chính Tây đoạn từ K8+047-K8+214 và đoạn Đoạn K9+762 – K12+878

CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC IAMOR GIAI ĐOẠN 2 Gói thầu 09XL: Kênh và CTTK Chính Tây

Dự án kênh Iamor - Gia Lai - Gói 9XL: Kênh và CTTK Chính Tây đoạn từ K0-K5+500 Để phát huy hiệu quả của dự án Ia Mơr giai đoạn 1, ngày 30/3/2017, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt chủ trương đầu tư giai đoạn 2 của dự án là hoàn thiện hệ thống kênh chính (trong đó có 35 km kênh chính Đông và 15 km kênh chính Tây), tổng mức đầu tư là 1.058 tỷ đồng. Việc đầu tư hệ thống kênh sẽ phát huy hiệu quả của toàn bộ dự án, cung cấp nước tưới cho 12.500 ha lúa, hoa màu và cây công nghiệp, đưa khu vực Ia Mơr và Ia Lốp (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) và một phần huyện Ea Súp (thuộc tỉnh Đăk Lăk) từ vùng đất hoang hóa chủ yếu là cây rừng khộp nghèo nàn, trở thành vựa lúa và hoa màu trong khu vực, nâng cao thu nhập và mức sống cho nhân dân trong vùng, đặc biệt là làm thay đổi tập tục canh tác lạc hậu từ ngàn đời nay của người dân tộc thiểu số bản địa.

1. Tên dự án: Dự án Iamor giai đoạn 2 - Hoàn thiện hệ thống kênh chính.

2. Chủ đầu tư: Ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 8

3. Tư vấn thiết kế: Công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi 2- XNTV4

4. Nhà thầu thi công: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển nông thôn 10 - Công ty cổ phần xây dựng Minh Anh

5. Đơn vị cung cấp Neoweb/Neoloy: Công ty cổ phần JIVC

6. Giải pháp Neoloy

6.1. Thông số mặt cắt kênh

- Chiều cao Kênh Hk= 1.4 m                    - Chiều rộng đáy kênh Bk=1.3 m             - Độ dốc mái kênh m=1.1.5

6.2. Thông số thủy lực.

- Lưu lượng Qmax= 3.1 m3/s.                  - Vận tốc dòng chảy:  Vtk=0.1 m/s          - Mực nước trong kênh: Htk=1.2 m           

6.3 Giải pháp Neoweb/Neoloy.

- Sử dụng Neoweb/Neoloy 445-75 cao 7.5cm xuất xử Isrel, kích thước ô ngăn 290x340mm, kích thước tấm Neoweb/neoloy tiêu chuẩn 2.72x7.86m

- Đổ bê tông xi măng M200, chèn ô ngăn Neoweb/Neoloy, chiều dày 10cm.

7.Ưu điểm giải pháp Neoloy

- Thi công nhanh hơn.

- Kết cấu ô ngăn 3 chiều Neoloy giúp kết cấu BTXM bền vững hơn.

- Chi phí thấp hơn so với các phương án đổ bê tông truyền thông