Neoloy® Tough Cells gia cố nền truyền tải nặng tại sân bay, Brazil

Các kỹ sư địa kỹ thuật đã rất ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của Neoloy Tough Cells trong việc giảm độ lún khác nhau trong vùng chuyển tiếp giữa các mặt đường trên nền đất sét mềm

Dự án nổi bật trên thế giới 

Tên dự án: Neoloy® Tough Cells gia cố nền truyền tải nặng tại sân bay, Brazil

Ứng dụng: Gia cố nền sân bay

Địa chất nền: Đất sét mềm sâu 6,0 m, CBR <2%

Địa điểm: Brazil, Nam Mỹ

Năm thi công: 2019

Khách hàng: FBS Construtora – cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng tổng hợp như lát đường, đào đất, thoát nước, vệ sinh và xây dựng trên khắp Brazil

Chi tiết dự án 

Các kỹ sư địa kỹ thuật đã rất ngạc nhiên về mức độ hiệu quả của Neoloy Tough Cells trong việc giảm độ lún khác nhau trong vùng chuyển tiếp giữa các mặt đường trên nền đất sét mềm.

Một sân đỗ bán cứng mới sẽ được xây dựng tại Sân bay bên cạnh sân đỗ/đường lăn hiện có với mặt đường cứng - cả hai đều nằm trên khu vực nền đất sét mềm sâu. Lớp đất này được thay thế ở khu vực sân đỗ hiện có bằng lớp đá cuội dày 6,0m. Ngoài ra, vùng chuyển tiếp giữa sân đỗ hiện tại (mặt đường cứng) và sân đỗ mới (bán cứng) sẽ bị biến dạng do độ lún chênh lệch nghiêm trọng. Một giải pháp địa kỹ thuật nghiêm ngặt đã được yêu cầu.

Giải pháp được đề xuất là sàn chuyển tải (LTP) có cột sỏi. Cần phải ổn định đất ở giữa các nhịp. Sáu cột sỏi thử nghiệm tại chỗ đã được thực hiện và dữ liệu hiện trường được so sánh với dữ liệu thực nghiệm của các mô hình số. Neoloy Tough Cells đạt được hệ số gia cố cao nhất – nhờ độ cứng động cao, độ bền kéo và khả năng chống biến dạng vĩnh viễn – dẫn đến sự lựa chọn của chúng.

“Neoloy Tough Cells được thử nghiệm trên thực địa đã đạt được kết quả hoàn toàn khả quan và do đó được sử dụng cho toàn bộ vùng chuyển tiếp giữa nền đường hiện tại và nền đường mới. Nền đường mới đã hoàn thiện (với Neoloy Tough Cells) mới hoàn thành gần đây đã mang lại hiệu quả hoàn toàn khả quan.” Anh. Sérgio Murari Ludemann

GIẢI PHÁP THÔNG THƯỜNG
Các giải pháp ổn định đất thông thường là không đủ cho Bệ chuyển tải (LTP). Việc thay thế đất bằng đá cuội, như đã được thực hiện cho nền hiện có vào những năm 70, sẽ yêu cầu đào 250.000 m³ đất mềm sâu 6,0m. Các giải pháp như chất ổn định hóa học không được xem xét do chi phí cao, trong khi lưới địa kỹ thuật trong các thử nghiệm hiện trường LTP và phân tích số không làm giảm đủ độ lún chênh lệch trong vùng chuyển tiếp giữa sân đỗ hiện có và sân đỗ mới.

GIẢI PHÁP NEOLOY TOUGH CELLS

Sân đỗ mới yêu cầu nền bê tông bán cứng với lớp phủ nhựa đường trong khi sân đỗ hiện có là mặt đường bê tông. Phải giảm thiểu độ lún chênh lệch tiềm ẩn trong vùng chuyển tiếp giữa hai sân đỗ gây ra sự cố bề mặt.

Ludemann Engineering đề xuất một LTP gồm các cọc đá dăm bằng phương pháp đầm rung. Các cột cung cấp nền móng cho mặt đường cứng; tuy nhiên, đất giữa các nhịp phải được gia cố để đạt được độ cứng mô đun thiết kế. Để hiệu chỉnh các thông số thiết kế, 6 cột thử nghiệm tại chỗ với cột sỏi đường kính 0,80m chứa đầy đá dăm mịn đã được thử nghiệm: 2 cột không gia cố, 2 cột có lưới địa kỹ thuật và 2 cột có cốt thép Neoloy Tough Cells. Kết quả phân tích số được so sánh với dữ liệu thực tế thu được từ thiết bị đo đạc hiện trường. Tiêu chí biến dạng góc được sử dụng làm thước đo độ lún vi phân, dự kiến nhỏ hơn 1/650.

Cột được gia cố bằng Neoloy Tough Cells có mô đun cao PRS-330-120 là cột duy nhất được thử nghiệm với độ suy giảm thấp – thấp hơn nhiều so với tiêu chí phá hủy do lún. Dựa trên hợp kim polyme mới (NPA), Neoloy có độ bền kéo cao (19-22 kN/m), độ cứng kéo động cao (>525 MPa @60°C) và độ biến dạng thấp (<3% khi hết tuổi thọ thiết kế) . QC lắp đặt được cung cấp bằng các thử nghiệm tải tấm. Độ cứng của Neoloy Tough Cells giảm thiểu sự xuống cấp (biến dạng góc) trong vùng chuyển tiếp của sân đỗ mới và sân đỗ hiện có, tránh hư hỏng mặt đường.

NHỮNG LỢI ÍCH

  • Hiệu suất kỹ thuật cao – Gia cố Neoloy Tough Cells hoạt động như một tấm nệm cứng, phân phối tải trọng thẳng đứng theo chiều ngang
  • Mô đun cao – chuyển tải hiệu quả trực tiếp sang cột dọc
  • Giảm thiểu độ lún – trong vùng giữa nền hiện có và nền mới - ngăn chặn sự xuống cấp
  • Hiệu quả kinh tế - loại bỏ nhu cầu đào và thay thế đất