Hình ảnh cập nhật dự án neoweb gia cố mái hồ thủy điện Tân Dân, Tuyên Quang

Sau 7 năm hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng, công trình hồ thuỷ điện Tân Dân gia cố bằng neoweb (mái đổ bê tông và mái trồng cỏ) vẫn duy trì tình trạng tốt.

HỒ CHỨA NƯỚC TÂN DÂN

HỒ CHỨA NƯỚC TÂN DÂN

HỒ CHỨA NƯỚC TÂN DÂN

HỒ CHỨA NƯỚC TÂN DÂN