Dự án Neoloy Gia cố Kênh Cầu Ngòi - Ninh Thuận

1.Tên công trình: MỞ RỘNG VÀ KIÊN CỐ HÓA KÊNH CẦU NGÒI.

2.Địa điểm xây dựng: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh hải, Tỉnh Ninh Thuận.

3.Chủ đầu tư: Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận.

4.Đơn vị thi công:

- Công ty cổ phần 208- Km0+448-Km4+295

-Công ty cổ phần đầu tư xây lắp Miền Nam: Km4+295-Km6+442.

-Công ty cổ phần Gia Việt: Km6+442-Km7+719.9

5.Đơn vị cung cấp Neoloy: Công ty cổ phần JIVC

6.Giải pháp Neoloy

A/Phần cơ bên dưới mực nước thiết kế:

Km0+448-Km4+295 sử dụng Neoloy 445-75-28PS-A, kích thước ô 34x29cm, cao 7,5cm, đổ bê tông đá 1x2, M200 dày 10cm

- Km4+295-Km6+442 sử dụng Neoloy 445-100-28PS-A, kích thước ô 34x29cm, cao 10cm, đổ bê tông đá 1x2, M200 dày 12cm

- Km6+442-Km7+719.9 sử dụng Neoloy 445-120-28PS-A, kích thước ô 34x29cm, cao 12cm, đổ bê tông đá 1x2, M200 dày 14cm

B/Phần cơ bên trên mực nước thiết kế.

- Sử dụng Neoloy 445-100-08PS-A, kích thước ô 34x29cm, cao 10cm, chèn đất trồng cỏ dày 12cm.

Video của dự án

7. Một số hình ảnh thi công.

Một vài hình ảnh sau khi hoàn thành