Dự án Kênh Đông Nam - Tường chắn neoweb

Dự án Môi trường bền vững các Thành phố duyên hải – Tiểu dự án thành phố Phan Rang- Tháp Chàm do Ngân hàng Thế giới tài trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan chủ quản, Ban xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước làm Chủ đầu tư, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ- TTg ngày 06/4/2016; điều chỉnh tại Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 25/10/2017 và gia hạn thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 367/QĐ-TTg ngày 21/3/2022 về từ năm 2017 đến 30/6/2024.

TƯỜNG CHẮN DẪN NƯỚC CHO KÊNH - KÊNH ĐÔNG NAM 

1. Thông tin dự án

 • Tên dự án: Dự án môi trường bền vững các TP Duyên Hải - Tiểu dự án TP Phan Rang - Tháp Chàm
 • Hạng mục: Kênh Đông Nam
 • Chủ đầu tư: Ban xây dựng năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước, Tỉnh Ninh Thuận
 • Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam (Viwase)
 • Đơn vị thi công: Công ty cổ phần xây dựng số 12

2. Giải pháp thiết kế

 • Phần mái:

         - Gia cố ốp mái Neoweb 356-150, ô ngăn 22.4x26cm, h=10cm, chèn đất trồng cỏ dày 12cm.

 • Phần Tường chắn

        - Xây dựng tường chắn neoweb 660-200, cao H=2.4 ÷ 3.2m, độ dốc mặt trước tường H:V=3:1

        - Chèn đá dăm 4x6 ô bên ngoài cùng để chống xói

        - Các ô bên trong chèn cấp phối đồi đầm chặt K90, bố trí xen kẽ những hàng neoweb chèn đá dăm                0x6 đầm chặt K90 để thoát nước (mật độ 1m/ hàng)

3. Ưu điểm giải pháp

 • Công nghệ thi công đơn giản, sử dụng nhân lực tại địa phương.
 • Tiết kiệm vật liệu sử dụng.
 • Tạo ra kết cấu bền vững, ổn định theo thời gian.
 • Tạo ra kết cấu xanh, thân thiện với môi trường

4. Hinh ảnh công trình sau khi thi công xong