Dự án gia cố đê bao - WB9 - Đồng Tháp

CÔNG NGHỆ NEOWEB GIA CỐ ĐÊ BAO NGĂN LŨ CÔNG TRÌNH: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười ĐỊA ĐIỂM: Huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp Mười

CÔNG NGHỆ NEOWEB GIA CỐ ĐÊ BAO NGĂN LŨ

CÔNG TRÌNH: Nâng cao khả năng thoát lũ và phát triển sinh kế bền vững, thích ứng khí hậu cho vùng Đồng Tháp Mười

ĐỊA ĐIỂM: Huyện Hồng Ngự - tỉnh Đồng Tháp Mười

1. Hiện trạng dự án

    Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long (MD- ICRSL) bao gồm 5 hợp phần với 16 tiểu dự án, trong đó có 6 tiểu dự án về nâng cao khả năng quan trắc, dự báo, phân tích cơ sở dữ liệu và 10 tiểu dự án tập trung cho việc đầu tư hạ tầng, phát triển sinh kế cho các vùng được lựa chọn. Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với thời gian thực hiện từ năm 2016 đến năm 2022.

Về mặt hạ tầng, dự án sẽ nâng cấp với tổng số 470 km bờ bao và xây dựng 192 cống các loại nhằm đảm bảo ổn định sản xuất trong điều kiện biến đổi khí hậu, bảo vệ 27 km bờ biển, đồng thời rà soát và nâng cấp đai rừng ngập mặn ven biển với tổng chiều dài 50 km. Xây dựng một trạm trung tâm thu nhận số liệu từ các trạm quan trắc và lắp đặt các thiết bị quan trắc lưu lượng, chất lượng nước, mực nước và độ mặn cho 20 trạm quan trắc nhằm cung cấp số liệu liên tục và cập nhật về các đặc trưng, diễn biến tài nguyên nước cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra còn nhiều các công trình hạ tầng khác như xây dựng giếng quan trắc, hệ thống giám sát biến động bờ sông, bờ biển…

 

2. Giải pháp Neoweb

Sau khi xem xét rất nhiều các phương án và nhiều lần bảo vệ phương án trước Chủ Đầu Tư, giải pháp sử dụng công nghệ neoweb được lựa chọn với các tiêu chí kết cấu có thể thi công nhanh để đảm bảo tiến độ mùa lũ tại các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, vật liệu chống chịu được sự xâm thực của nước sông, nước lợ, thân thiện với môi trường và người sử dụng.

Giải pháp thiết kế neoweb như sau:

  • Sử dụng neoweb 356-50, chiều cao ô 5cm, kích thước ô ngăn 22.4x26cm.
  • Đổ BTXM đá 1x2, M200 dày 8cm bảo vệ.

 

 

3. Kết quả đạt được

  • Thi công nhanh, đơn giản, không cần các thiết bị chuyên dụng, tận dụng được nhân lực địa phương
  • Rút ngắn thời gian thi công, đảm bảo tiến độ của dự án

 

Link video của dự án: