CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam

CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam

CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam

CNM Neoweb và trưng bày mẫu vật nhận được sự quan tâm nhiệt tình từ các Cán bộ Cục và khách mời tham gia Hội thảo

CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam

CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam

 Cục trưởng Nguyễn Văn Cường khai mạc và giới thiệu Cán bộ và khách mời tham gia Hội thảo
 
CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam
Phó Giám Đốc Dự án: Nguyễn Văn Trường trực tiếp giới thiệu CNM Neoweb, các dự án đã, đang và sắp thi công tại các tỉnh thành trên cả nước
 
CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam
CNM Neoweb nhận được sự quan tâm, hưởng ướng của các cán bộ Cục cũng như các đơn vị khách mời.
 
 
CMN Neoweb tại Hội thảo " Ứng dụng CNM,VLM trong xây dựng và bảo trì đường bộ" của Cục Đường bộ Việt Nam Phó Giám Đốc trả lời các câu hỏi của Cục Trưởng Nguyễn Văn Cường về thực tế các dự án hiện tại và tính khả quan của các dự án vĩ mô.