Cập nhật hình ảnh thi công neoweb gia cố 2 bờ sông Trí, Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Giải pháp ô ngăn hình mạng neoweb giúp gia cố bảo vệ mái kênh 2 bờ sông Trí, Hà Tĩnh với chi phí rẻ hơn, thi công nhanh hơn, độ bền cao hơn.

Neoweb gia cố bờ sông Trí, Hà Tĩnh

Neoweb gia cố bờ sông Trí, Hà Tĩnh

Neoweb gia cố bờ sông Trí, Hà Tĩnh

Neoweb gia cố bờ sông Trí, Hà Tĩnh

Neoweb gia cố bờ sông Trí, Hà Tĩnh