Thử nghiệm TL-2000 trên QL3 mới đoạn Hà Nội - Thái Nguyên

Thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT về việc tăng cường đảm bảo giao thông trên tuyến QL3 mới đoạn Hà Nội-Thái Nguyên.

Theo như đề xuất của công ty cổ phần JIVC về việc thì công thử công nghệ TL-2000 trên các đoạn cào bóc tại Dự án QL3 mới. Ban QLDA2 đã có công văn số 560/BQLDA2-PID5 về việc thi công thí điểm lớp vật liệu BTN siêu mịn TL-2000 tăng cường đảm bảo ATGT, Dự án QL3 mới đoạn Hà Nội-Thái Nguyên.
- Vị trí áp dụng: Km27, Dự án QL3 mới bên phải tuyến theo hướng Thái Nguyên về Hà Nội.
- Thới gian thi công: 9h00, thứ 3 ngày 17/05/2016.
Với sự chứng kiến của đại diện Cục QLXD&CL CTGT, Cục quản lý đường cao tốc, Cục quản lý đường bộ 1, Ban QLDA2. Buổi thi công thử đã được tiến hành thành công tốt đẹp.
Kết quả sẽ được theo dõi đánh giá để tiến hành thi công đại trà.