Ứng dụng neoweb Neoloy trong xây dựng tường chắn đất

II.   ỨNG DỤNG NEOWEB NEOLOY TRONG XÂY DỰNG TƯỜNG CHẮN ĐẤT.

2.1. Những áp dụng cơ bản về ứng dụng neoweb Neoloy trong gia

2.2. Những ưu điểm của công nghệ neoweb Neoloy trong ứng dụng tường chắn

  • Về mặt kỹ thuật

  • Về mặt thi công

  • Về mặt kinh tế: Đảm bảo giảm ≥ 10% so với các giải pháp thông thường.
  • Về mặt môi trường: Tạo mái dốc XANH, thân thiện với môi trường, phù hợp với cảnh quan xung quanh

                 

2.3. Những dự án đã áp dụng công nghệ neoweb Neoloy trong Xây dựng tường chắn tại Việt Nam


Dự án Xây dựng tường chắn Khu Resort – Spa Terracotta Bốn Mùa tại Đà Lạt (2011):


Dự án Xây dựng Trung Tâm Ngiên Cứu Kỹ thuật Hạt nhân tại Đà Lạt (2013)

2.4. Những dự án đã áp dụng công nghệ  neoweb Neoloy trong Xây dựng tường chắn trên thế giới

 

                    Liên Bang Nga

                    Liên Bang Nga

 


                          Israel

 2.5. Catologue giới thiệu công nghệ neoweb Neoloy xây dựng tường chắn đất, download tại đây

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu