Ứng dụng neoweb Neoloy trong gia cố mái dốc, mái taluy, mái hạ lưu đập Hồ chứa nước

III.  ỨNG DỤNG NEOWEB NEOLOY TRONG GIA CỐ MÁI DỐC, MÁI TALUY, MÁI HẠ LƯU ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC.

3.1. Những áp dụng cơ bản của ứng dụng

Gia cố mái dốc là 1 trong những ứng dụng chủ đạo của công nghệ Ô ngăn hình mạng  neoweb Neoloy. Với những áp dụng cơ bản sau:

3.2. Những ưu điểm của công nghệ  neoweb Neoloy trong gia cố mái dốc

  •      Về mặt kỹ thuật: Chống xói lở bề mặt, giữ lại lớp đất mặt để cho hoa cỏ phát triển.

  •      Về mặt thi công: Thi công đơn giản, thời gian thi công nhanh, giảm 30% thời gian thi công.

  •      Về mặt kinh tế:

  •      Về mặt môi trường: Mái dốc “XANH” thân thiện với môi trường, phù hợp cảnh quan xung quanh.

                  

3.3. Những dự án đã áp dụng công nghệ neoweb Neoloy trong gia cố mái dốc tại Việt Nam

Sơn Trà – Đà Nẵng (2011)

Tao Pao – Bình Thuận (2013)

Đê Hữu Đào – Nam Định (2014)

Đê Trung Mầu – Gia Lâm – Hà Nội (2014)

Đê Vụ Bản – Nam Định (2015)

Hồ Tân Dân – Tuyên Quang (2016)

3.4. Những dự án đã áp dụng công nghệ neoweb Neoloy trong gia cố mái dốc tại Việt Nam

 

                     Route 6, Israel

                    Tây Ban Nha

                   Thỗ Nhĩ Kì

                          Israel

 3.5 Catologue giới thiệu công nghệ neoweb Neoloy áp dụng cho gia cố bảo vệ mái dốc, mái ta luy và hồ chứa nước, download tại đây

Lưu

Lưu

Lưu