Ứng dụng neoweb Neoloy trong gia cố Kênh mương, Hồ chứa nước, mái thượng lưu sông Hồ...

IV.     ỨNG DỤNG NEOWEB NEOLOY TRONG GIA CỐ MÁI KÊNH, MÁI ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC

4.1. Những áp dụng cơ bản

4.2. Ưu điểm công nghệ neoweb Neoloy trong gia cố mái Kênh, mái Đập, Hồ chứa nước

Gia cố mái Kênh, mái Đập, Hồ chứa nước là 1 trong những ứng dụng chủ đạo của công nghệ Ô ngăn hình mạng neoweb Neoloy. Với những ưu điểm vượt trội về cả mặt kỹ thuật và hiệu quả kinh tế:

  • Về mặt kỹ thuật:

  • Về mặt thi công:

  • Về mặt kinh tế:

  • Về mặt môi trường:Giảm chiều dày bê tông, giảm khối lượng cát đá sỏi, có lợi cho môi trường.

4.3. Những dự án đã áp dụng neoweb Neoloy trong gia cố mái Kênh, Hồ chứa nước tại Việt Nam

   Kênh Bản Nguyên – Phú Thọ (2011)

   Kênh Phú Ninh – Quảng Nam (2015)

      Kênh Phả Lại – Hải Dương (2015)

      Hồ Tân Dân – Tuyên Quang (2016)

4.4. Những dự án đã áp dụng neoweb Neoloy trong gia cố mái Kênh, Hồ chứa nước trên Thế giới

                   Palmaret, Spain

         Rio Cervol, Valencia, Spain

               Los Barrious, Spain

                     Netanya, Israel

4.5 Catologue giới thiệu công nghệ neoweb Neoloy áp dụng cho gia cố bảo vệ mái kênh, mái đập và mái hồ chứa nước, download tại đây

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu

Lưu