Tổng kết hoạt động năm 2017 - Công ty Cổ phần JIVC

Tổng kết hoạt động năm 2017 - Công ty Cổ phần JIVC

Năm 2017 đã qua với rất nhiều thách thức cho nền kinh tế, Công ty cổ phần JIVC đã có một năm đầy cố gắng với những thành tựu. Công ty cổ phần JIVC chân thành cảm ơn Quý Khách hàng và Đối tác một năm mới PHỒN THỊNH - TÀI LỘC - AN KHANG - THỊNH VƯỢNG. 

Trích lời chúc của người Do Thái - Đối tác của JIVC tại Israel.

“Happy season of light, as light can lead the way. May the light always be with you, and may you always lead the way”

Tạm dịch:

“Chúc mừng mùa của ánh sáng, như ánh sáng có thể dẫn lối Cầu mong ánh sáng sẽ luôn ở bên bạn, và bạn sẽ luôn là người dẫn đường”

Video Clip tổng kết năm 2017 của Công ty Cổ phần JIVC.