Kiểm tra đánh giá chất lượng công trình Kênh Bản Nguyên - Phú Thọ sau 5 năm

Công ty cổ phần JIVC đi kiểm tra đánh giá chất lượng công trình Kênh Bản Nguyên - Phú Thọ sau 5 năm.

Kênh Bản Nguyên - Phú Thọ áp dụng thí điểm công nghệ Neoloy gia cố mái kênh từ năm 2011. Tới nay công trình đã được 5 năm sử dụng và khai thác.

Hôm nay 24-03-2017, Công ty Cổ phần JIVC đã đi kiểm tra đánh giá chất lượng công trình. Hiện tại, công trình đang được khai thác tốt và nhận được nhiều lời khen từ phía các bác lãnh đạo nghành thủy lợi cũng như người dân trực tiếp sử dụng tuyến kênh này.

Hình ảnh và video bên dưới: