Dự án Neoweb Gia cố mái Hồ Tân Dân

CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC TÂN DÂN- TUYÊN QUANG , 2016

Tên Dự án: Đầu tư xây dựng công trình sửa chữa, nâng cấp công trình hồ chứa nước Tân Dân – Tuyên Quang, năm 2016

Địa điểm thực hiện: Xã Thiện Kế, Huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

- Giải pháp gia cố:

    + Mái thượng lưu: Neoweb 356-100, đổ BTXM M200 dày 15cm

    + Mái hạ lưu: Neoweb 660-100 chèn đất màu trồng cỏ.

- Ưu điểm của Phương án Neoweb

    + Thời gian thi công nhanh

    + Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoweb tạo ra kết cấu ô ngăn ba chiều, chắc chắn đảm bảo ổn định cho kết cấu

    + Thân thiện mới mối trường.

    + Phương án Neoweb giảm 15% chi phí so với giải pháp truyền thống