Dự án Kênh Cầu Ngòi - Ninh Thuận (cập nhật)

Dự án neoweb Neoloy - Kênh Cầu Ngòi - Ninh Thuận (2018)

1.Tên công trình: MỞ RỘNG VÀ KIÊN CỐ HÓA KÊNH CẦU NGÒI.

2.Địa điểm xây dựng: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh hải, Tỉnh Ninh Thuận.

Một vài hình ảnh sau khi hoàn thành