Cập nhật dự án Neoweb Neoloy gia cố mái hồ chứa nước Tân Dân - Tuyên Quang

Cập nhật Dự án hồ chứa nước Tuyên Quang

Dự án Hồ chứa nước Tân Dân Tuyên Quang được hoàn thành vào tháng 1/2016. Công nghệ ô ngăn hình mạng Neoweb Neoloy (Israel) được áp dụng tại hai vị trí: 

 + Mái thượng lưu: Neoweb Neoloy 356-100, đổ BTXM M200 dày 15cm

 + Mái hạ lưu: Neoweb Neoloy 660-100 chèn đất màu trồng cỏ.

- Giải pháp áp dụng Công nghệ Neoweb Neoloy đã được đánh giá mang lại nhiều lợi ích cho dự án như:

+ Thời gian thi công nhanh hơn 50% so với giải pháp đổ bê tông tại chỗ.

+ Hệ thống ô ngăn hình mạng Neoweb Neoloy tạo ra kết cấu ô ngăn ba chiều, chắc chắn đảm bảo ổn định cho kết cấu.

+ Thân thiện mới mối trường.

+ Phương án Neoweb Neoloy giảm 15% chi phí so với giải pháp truyền thống.

Công ty cổ phần JIVC đã lập đoàn kiểm tra đánh giá hiệu quả dự án sau 2 năm thi công. Kết quả kiểm tra thực tế tại hiện trường cho thấy công trình hiện tại đang khai thác tốt, mái thượng lưu đảm bảo an toàn hồ chứa, mái hạ lưu hiện tại đã ổn định và cây cỏ bắt đầu mọc tạo thành cảnh quan "XANH" cho công trình.

Mái Thượng Lưu:

Mái hạ lưu trồng cỏ: